CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Prvá informácia o vývoji v projekte novej školy.

Článkom "Prvá informácia o situácii ohľadne školy a škôlky."  som začal ešte v rámci blogov uverejňovať informácie o vývoji v projekte novej školy pre obec Ch. Grob. Po zverejnení Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob č. 150/2014 na web stránke obce bola vytvorená sekcia "Nová škola", v ktorej bude uverejňovaný popis aktuálneho vývoja v projekte novej školy.

S ohľadom na pomerne veľký počet nepresných, resp. až zavádzajúcich vyjadrení k procesu prijatia rozhodnutia o umiestnení školy na pozemkoch MCST, a.s., ako aj k dôvodom pre tento výber, ktoré prezentovali aj bývalí zamestnanci OÚ obce Ch. Grob, resp. aj kandidáti na starostov alebo na poslancov, budem okrem uverejňovania faktov prezentovať aj odpovede na mnou identifikované otázky od obyvateľov obce k súvisiacej problematike.

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby