CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

O informovaní Obce Ch. Grob o žiadosti MCST, a.s.

Dopĺňame informáciu pre obyvateľov lokality Hlavný dvor a aj pre verejnosť, že o aktivite MCST, a.s. smerom ku lokalite Hlavný dvor bola v tomto liste č. MCST/OChG-4100808-ŠS informovaná aj Obec Ch. Grob. 

Prílohy k vyššie uvedenému listu je možné nájsť v článku  Informácia a žiadosť na obyvateľov lokality Hlavný dvor

Obec Ch. Grob bola zároveň taktiež požiadaná o poskytnutie súčinnosti pri riešení lokality Hlavný Dvor okrem iného aj zabezpečením účasti svojho kompetentného zástupcu na spoločnom stretnutí s obyvateľmi ku dohodnutiu riešenia dopravy a pripojenia inžinierskych sietí v danej lokalite Hlavný dvor, ktoré bude spoločnosť MCST, a.s. organizovať.

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby