CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Informácia a žiadosť obyvateľom lokality Hlavný dvor.

Dňa 3.8. 2017 bol obyvateľom lokality Hlavný dvor osobne odovzdaný alebo doporučenou poštou odoslaný nasledovný list spoločnosti MCST, a.s. s označením MCST/HD-100208-ŠS. List mal označenie, ktoré vyjadrovalo jeho obsah - "Informácie o pokračovaní v projekte PROMCEN – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu riešenia dopravy a prípojok na inžinierske siete v lokalite Hlavný dvor."

K listu bolo priložených viacero príloh, a to konkrétne nasledovné prílohy:

Na základe doručenia tohto listu a následnej komunikácie s obyvateľmi lokality Hlavný dvor bude spoločnosť MCST, a.s. organizovať stretnutie s obyvateľmi ku dohodnutiu riešenia dopravy a pripojenia inžinierskych sietí v danej lokalite.

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby