CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Reakcia MCST, a.s na stanovisko obyvateľov Hlavného dvora.

Pokračujeme v dopĺňaní informácií pre obyvateľov lokality Hlavný dvor a aj pre verejnosť, a to konkrétne o stanovisku obyvateľov Hlavného dvora na žiadosť a návrh MCST, a.s. a aj o reakcii MCST, a.s. na predmetné stanovisko.

Dňa 15.8. 2017 bolo emailom od pána Jajcaja doručené toto stanovisko obyvateľov Hlavného dvora na list - žiadosť a návrh MCST, a.s. ohľadne možného riešenia IS a dopravného prístupu k bytovým domom v lokalite Hlavný dvor. Informácie o liste MCST, a.s. si môžete pozrieť v príspevku Informácia a žiadosť obyvateľom lokality Hlavný dvor.

Spoločnosť MCST, a.s. zareagovala ešte v priebehu toho istého dňa večer týmto listom č. MCST/HD-111508-ŠS, z ktorého v podstate zjednodušene vyplýva, že priamo v lokalite Hlavný dvor v tejto etape nebudú vykonávané  žiadne koncepčné aktivity MCST, a.s. Na druhý deň po aktualizácii adries obyvateľov Hlavného dvora bol tento list odoslaný na celkom 27 poštových adries.

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby