CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Odpovede na otázky ku ČS PHM - pokračovanie 1. časť.

Týmto článkom pokračujem v odpovediach na otázky obyvateľov z FB stránky Chorvátsky Grob - občianska komunita ku téme čerpacia stanica pohonných hmôt (ČS PHM).

Pokračovaním si tento článok dovolím nazvať preto, lebo v predchádzajúcich dňoch som napísal najskôr iba za MCST, a.s. toto "Vysvetlenie odmietnutia námestia v centrálnej zóne Č.V."  a potom bolo vypracované a uverejnené toto Spoločné vyjadrenie spoločností Kollarik´s, a.s. a MCST, a.s. ku obsahu petície poslankyne Michálkovej, označenej ako „Petícia proti povoleniu výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v lokalite PROMCEN na Čiernej Vode v Chorvátskom Grobe, okres Senec."

V tejto 1. časti pokračovania v odpovedaní na otázky ku ČS PHM zareagujem krátko na viacero útokov na postup vedenia obce, resp. skôr na postup Stavebného úradu obce Ch. Grob, ktorý niektorí obyvatelia označili za špinavosť a iní otvorene písali o korupcii, ktorú určite musím páchať ja, alebo investor ČS PHM a určite je v tom zapojená minimálne starostka obce. Dôvodom malo byť to, že územné konanie je organizované počas letných prázdnin a za pôsobenia súčasnej starostky obce Ch. Grob.

V tomto emaily MCST, a.s. na podpredsedníčku Úradu BSK z 15.11., resp. 2.11.2018 je uvedený, resp. popísaný spoločný postup MCST, a.s. a Kollarik´s, a.s. aj za účasti Odboru dopravy Úradu BSK a aj Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RC BA, a.s.) pri návrhu riešenia dopravy od zákruty od hotela Agátka až po zákrutu za križovatkou pri COOP Jednota, ktorú budeme označovať ako Križovatka V-T-P-P.

Súčasťou tejto emailovej komunikácie MCST, a.s. s Úradom BSK boli aj viaceré prílohy, medzi ktorými bol aj scan vyjadrenia RC BA, a.s. č. 1209/18/1355/OSI z 25.9. 2018. Z tohto vyjadrenia vyplýva, že konanie Kollarik´s, a.s. v záujme vydania územného rozhodnutia pre umiestnenie ČS PHM začalo dávno pred komunálnymi voľbami roku v 2018 nom na spoločne spoločnosťami Kollarik´s, a.s.

Začatie územného konania pre ČS PHM na začiatku letných školských prázdnin nie je cieleným postupom, resp. "špinavosťou", ale je výsledkom viacerých ďalších konaní Kollarik´s, a.s. na základe vyjadrení kompetentných orgánov, ktoré od dopravného riešenia ČS PHM vyžadovali komplexnosť riešenia dopravy v celej centrálnej zóne časti Čierna Voda.

Zástupca Kollarik´s, a.s. a aj ich projektant sa zúčastnili aj pracovného stretnutia na pôde BSK, a.s. dňa 17.5. 2019, kde bola prerokovaná pracovná verzia dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia Križovatky V-T-P-P, na základe ktorého boli dohodnuté koordinačné postupy jednak pre riešenie projektovej dokumentácie jednotlivých dopravných stavieb, ale aj pre koordináciu ich výstavby tak, aby bola minimálne ovplyvnená dopravná dostupnosť všetkých okolitých lokalít a aj premávka po ceste III/1082 Pezinská - Vajnorská.

Po doplnení projektových podkladov ku žiadosti Kollarik´s, a.s., ktoré zohľadňovali závery zo stretnutia dňa 17.5. 2019 a na základe odstránenia prekážok, resp. po vyriešení výhrad dotknutých orgánov v konaní bola uverejnená tá verejná vyhláška o nariadení ústneho pojednávania ku ČS PHM na 18.9.2017. Plne v kompetencii Stavebného úradu obce Ch. Grob.

Počet zobrazení: 238

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby