CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Východiskový návrh riešenia ZŠ/MŠ a výzva novým zástupcom.

Po viacerých stretnutiach určených zástupcov MCST, a.s. a obce Chorvátsky Grob za účasti projektantov predložila MCST, a.s. v súčinnosti s projektantmi na základe vyhodnotenia vymenených podkladov a podnetov nasledovný Východiskový návrh riešenia ZŠ a MŠ  podľa podmienok v Uznesení č. 150/2014, prijatom na rokovaní OcZ obce Chorvátsky Grob dňa 17.10. 2014.  Zároveň MCST, a.s. predložila k tomuto Východiskovému návrhu riešenia ZŠ a MŠ taktiež komentár, resp. Popis riešenia ZŠ a MŠ, v ktorom boli uvedené aspoň najpodstatnejšie dôvody pre predložené riešenie.

Po 17.10. 2014 sa zo strany niektorých kandidátov v blížiacich sa komunálnych voľbách objavili voči prijatému riešeniu umiestnenia ZŠ a MŠ na pozemkoch MCST, a.s. pomerne zaujímavé a vážne výhrady, čo malo určitý vplyv aj na postup v plnení Uznesenia č. 150/2014. Aj preto sa v pomerne krátkom období od 17.10. 2014 väčšina rozhodnutí vo veci prípravy zmlúv medzi obcou Ch. Grob a MCST, a.s. a aj vo veci prijatia rozhodnutia o riešení ZŠ a MŠ na pozemkoch MCST, a.s. prenechala na obdobie po komunálnych voľbách 2014.

Preto si spoločnosť MCST, a.s. dovoľuje vyzvať obec Ch. Grob, aby boli do ďalších rokovaní zapojení aj novozvolení zástupcovia obce, a to minimálne novozvolená starostka alebo starosta obce a dvaja novozvolení poslanci s najvyšším počtom získaných hlasov.

Spoločnosť MCST, a.s. bude zároveň ako prevádzkovateľ portálu www.chorvatania.sk v čo najskoršom termíne po oznámení oficiálnych výsledkov komunálnych volieb 2014 iniciovať uskutočnenie obdobnej TV diskusie aj s novozvolenými zástupcami obce na rôzne dohodnuté témy s podmienkou, že určite jednou z týchto diskutovaných tém bude problematika riešenia ZŠ a MŠ podľa Uznesenia č. 150/2014.

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby