CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

V pondelok 1.12. 2014 začína posudzovanie PD pre ÚR.

Nadväzujeme na zatiaľ ostatnú informáciu o vývoji v projekte Nová škola, ktorý sa pripravuje na realizáciu podľa podmienok Uznesenia č. 150/2014. Tá ostatná informácia bola uverejnená v noci zo 14.11. na 15.11. 2014.

Aktuálne bola rozpracovaná projektová dokumentácia (PD) pre vydanie Územného rozhodnutia pre komplexne navrhnutý areál s 18 triedami Základnej školy a 6 triedami Materskej školy s možnosťou rozšírenia o ďalšie triedy a/alebo odborné učebne.

Riešenie, ktoré dňa 19.11. 2014 schválilo celkom 10 zástupcov obce Ch. Grob vrátane projektantov stavieb a následne ho po rokovaní na ministerstve školstva SR (MŠ SR) rozpracovala MCST, a.s. pri plnení svojej úlohy podľa Uznesenia OcZ obce Ch. Grob č. 150/2014 je na tomto výkrese Riesenie_ZS-MS_komplexne_301114.pdf.

Aktuálne po spomínanom rokovaní na MŠ SR môžem verejnosť informovať, že prvý krok pre získanie dotácie 280 tisíc EUR bol s drobnými komplikáciami splnený a ak obec Ch. Grob v súčinnosti s MCST, a.s. a aj COOP Jednota SD Galanta zabezpečí splnenie ďalších pracovných výstupov v stanovenom termíne roka 2014, tak budú pripravené všetky východiskové podmienky pre uvedenie I. etapy ZŠ v časti obce Čierna Voda do prevádzky k 2. septembru 2015.

Finálne riešenie areálu ZŠ a MŠ môže ešte doznať nejakú zmenu, ktorá vyplynie z prerokovania doteraz vypracovaných podkladov s dotknutými kompetentnými orgánmi alebo organizáciami.

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby