CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Už prebiehajú rokovania o zmluvách a v utorok bude rokovanie o projektoch.

Pokračujem v informovaní verejnosti o postupe v projekte novej ZŠ a aj MŠ v časti Čierna Voda, aby mohla aj verejnosť reagovať na prípadné komplikácie, ktoré môžu v rámci dotknutého projektu vzniknúť. Pretože ho realizujú, resp. na jeho realizácii sa podieľajú tiež iba ľudia.

Obec Ch. Grob a MCST, a.s. si vymenili návrhy kúpno-predajnej zmluvy a aj návrh nájomnej zmluvy, ktoré vychádzajú z Uznesenia OcZ obce Ch. Grob č. 150/2014.

Pre uzavretie podmienok týchto zmlúv, resp. pre dohodnutie niektorých detailov bude potrebné konštruktívne a efektívne rokovať v utorok na stretnutí projektantov, zástupcov obce Ch. Grob, MCST, a.s. a aj zainteresovanej verejnosti, ktoré sa uskutoční v utorok 4.11. 2014 v zasadačke OÚ obce Chorvátsky Grob (presný čas bude verejnosti oznámený v priebehu pondelka 3.1. 2014).

Zatiaľ je všetko možné bez obáv stihnúť tak, aby obec Ch. Grob neprišla o dotáciu 280 tisíc EUR z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a taktiež aby v priebehu roka 2015 bola spustená výstavba ZŠ a MŠ s cieľom otvoriť ich k 1.9. 2015.

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby