CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Radovan Benčík

Ing., 43r., manažér, Chorvátsky Grob, Hornodvorská 43, nezávislý kandidát

Trochu o mne

Ing. Radovan Benčík, manažér, 43 rokov, som ženatý, mám jednu dcéru. Pracovnú kariéru som začal po ukončení štúdia Informatiky a výpočtovej techniky na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. Ešte počas školy som tri roky brigádoval a budoval počítačové siete, skladal počítače a nakoniec aj programoval. Desať rokov som pracoval v dvoch významných IT spoločnostiach na pozícii produktového, marketingového a predajného manažéra so zodpovednosťou za zisk a obrat. Po odchode z amerického korporátneho sveta som začal podnikať v oblasti personalistiky a manažérskeho poradenstva. Tejto neľahkej práci s ľuďmi sa venujem doteraz.

Počas dvadsiatich rokov praxe som získal množstvo cenných kontaktov, komunikačné zručnosti aj skúsenosti s riadením ľudí a firiem. Dnes ich ponúkam obyvateľom obce.

Ako každý človek, aj ja mám záľuby. Ak mi vôbec nejaký voľný čas ostane, snažím sa ho tráviť s mojou neuveriteľne trpezlivou rodinou, ktorej aj týmto ďakujem za podporu. Rád cestujem a spoznávam krajiny, rekreačne lyžujem a bicyklujem. Celý život niečo predávam a neustále som v biznise, najviac relaxujem pri mojich dlhoročných záľubách: v tichu skleníka pri kaktusoch a chilli paprikách, v prírode športovým lovom rýb (systémom chyť a pusť) a nakoniec trochu exhibície pri raketovom modelárstve.

Dôvod mojej kandidatúry na starostu

Táto obec potrebuje rozhodného a skúseného starostu, ktorý dokáže prijímať konštruktívne rozhodnutia. A starosta potrebuje väčšinu poslancov, aby konečne prestali hádky a začalo sa tvrdo pracovať.

Starosta musí byť obyčajný človek, ktorý sa dokáže vcítiť do problémov jednotlivých občanov a ich rodín. Ja tie problémy zažívam každý deň, a verím, že ich vieme vyriešiť. So zdravým rozumom a silným tímom to určite dokážeme. Aj keď, povedzme si úprimne, ľahké to nebude. Na Čiernej Vode bývam desiaty rok. Tí, čo ma poznajú vedia, že o obec sa zaujímam od začiatku. Stál som pri založení OZ Chorvátsky Grob - Čierna Voda. Snažili sme sa zastaviť zatápanie Šúru a rodinných domov. Hoci sa nám to podarilo, dnes viem, že mnoho vecí sa dalo robiť ešte lepšie. Od 2006 som členom Finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve. Odvtedy mám lepší prehľad o dianí v obci. Rodičia detí vedia, že každoročne usporiadam Cyklistické preteky, Beh zdravia, Šarkaniádu či Vianočné trhy s Mikulášom.

Svoju energiu a chuť som investoval nad rámec svojich súkromných a pracovných aktivít, na úkor voľného času s rodinou, samozrejme, bez nároku na odmenu. Postupne sa ku mne pridávali ďalší a ďalší aktivisti, ktorým osud obce nie je ukradnutý, a preto verím, že úprimná snaha zlepšovať veci má význam aj naďalej.

Tí z vás, čo tu bývate dlhšie viete, že sme s vašou podporou pri voľbách v roku 2010 vymenili starostu a až na jedného dokonca aj všetkých poslancov vtedajšieho zastupiteľstva. No týmto skvelým občianskym úspechom to nielen začalo, ale žiaľ aj skončilo. Rozhodovanie v obci sa zaseklo a my sme sa za 4 roky takmer nikde neposunuli. Uvedomujem si svoju spoluzodpovednosť za presadenie bývalého starostu. Veľa som za ostatné 4 roky naučil a pochopil som ako obec a práca poslancov funguje. Vtedy stačilo ľudí zmobilizovať a akákoľvek zmena bola dobrá. Dnes to nestačí a preto svojou kandidatúrou chcem pomôcť k odstráneniu nedostatkov a stagnácie končiaceho sa obdobia. Mám pripravené riešenia na problémy našej obce. Počas tohto obdobia som okrem organizovania vyššie uvedených športovo-kultúrnych akcií pre obec vypracoval projekt Zberného dvora a s vajnorákmi inicioval prepojenie jurskej a bernolákovskej cyklotrasy.

Teraz aktívne pracujem na výstavbe novej školy na Čiernej Vode. Ako máte možnosť vidieť, tak prvý veľký úspech nášho tímu súvisiaci so školu sa podaril – keď ju schválilo všetkých 10 poslancov. Chcelo to značnú dávku politického vyjednávania, nadšenia a ochoty nájsť riešenie. Verím, že takto postupne vyriešime aj kanalizáciu, dopravu a občanom vo forme lepšej občianskej vybavenosti ponúkneme bohatší život.

Pre obec makám a pomáham takmer desať rokov, aj keď doteraz to bolo viacmenej na pozadí. Teraz to však chcem robiť s plnou zodpovednosťou z pozície starostu. Kandidujem s tímom odborníkov, pretože som dal dohromady skvelú partiu šikovných ľudí. Dôvod je jednoduchý - od prvého dňa potrebujem mať väčšinu poslancov, aby sa veci dali riešiť rýchlo a efektívne. Spolu tvoríme tím modernaobec.sk a našim cieľom je konečne z Chorvátskeho Grobu vybudovať modernú obec. Je najvyšší čas, pretože ak stratíme ďalšie roky, bude to zánik tejto obce a dôvod zmeniť bydlisko.

Čo nás trápi a aké sú naše riešenia

Problémov je v našej obci veľmi veľa. Beriem ich ako výzvy a obrovský priestor na zlepšenie. Okrem chýbajúcej občianskej vybavenosti vnímam predovšetkým tieto: kanalizácia, školstvo, doprava. Všetky sú prioritné, pretože keď neprší rieši sa škola, dopravné zápchy a chýbajúca občianska vybavenosť. Ak však prší, ide o reálne ohrozenie zdravia a majetku obyvateľov, takže priorita je hneď jasná, riešiť všetko spomenuté naraz.

Na každú oblasť mám v tíme odborníkov, ktorí sa jej venujú:

  • Erika Goliašová a Dana Michálková / školstvo,
  • Peter Bílik a Ivan Volek / kanalizácia,
  • Roman Tokarčík a Pavol Solanka / doprava
  • Občianska vybavenosť- riešime ju všetci, keďže tvorivosti sa medze nekladú.

Keďže všetko niečo stojí a treba na to zohnať peniaze, v našich riešeniach sa budeme venovať aj financovaniu riešení. Sme síce pozitívne a optimisticky naladení ale zároveň sme realisti. Sľubovať hory doly na to dnes neskočí nikto. Avšak reálne konkrétne riešenia a ich financovanie je to čo ľudí zaujíma.

Škola a škôlka

Od organizovania petície v roku 2010, ktorú podpísalo viac ako 600 obyvateľov a na ktorú sme dodnes nedostali z obce odpoveď som sa aktívne podieľal na výstavbe školy. Škola a škôlka na Čiernej Vode mali stáť už dávno. Nielen kvôli tomu, aby mali kam chodiť deti peši bez každodenného únavného cestovania mimo obec. Ale predovšetkým kvôli budovaniu komunity a sociálnej spolupatričnosti.

Kým nebude škola a škôlka, bude z Čiernej Vody len anonymné hypotekárne geto, druhá Petržalka, len naležato. V škole sa deti a rodičia spoznajú, vzniknú nové vzťahy, kamarátstva, začne to tu žiť.

Riešenie sme predstavili http://www.modernaobec.sk/skola-a-skolka-riesenie-existuje/

Taktiež škola v Grobe potrebuje rozšírenie o druhý stupeň. Je takisto smutné, že grobské deti musia druhý stupeň absolvovať v Bernolákove alebo Slovenskom Grobe alebo inde v Bratislave či Pezinku. Pritom miesta je v grobskej škole dosť a ešte viac ho bude, keď sa postaví škola a škôlka na Čiernej Vode. Uvoľnia sa tak kapacity v Grobe a obe časti budú mať plnohodnotné 9 ročníkové školy, pokiaľ si to rodičia detí budú želať.

Postavením školy na ČV nikto nezruší školu v Grobe, naopak, umožní to jej ďalší rozvoj.

Prvý veľký úspech nášho tímu súvisiaci so školou sa podaril na piatkovom zastupiteľstve 17.10.2014. Pozmeňovací návrh Petra Bílika, predsedu stavebnej komisie, ohľadom pozemku na výstavbu školy a škôlky schválilo všetkých 10 poslancov podľa rokovacieho poriadku. Chcelo to značnú dávku politického vyjednávania, nadšenia a ochoty nájsť alternatívne riešenie k ihrisku, ktoré bolo od začiatku nepriechodné. Vyriešili sme obrovský problém obce - vybavili sme školu: http://www.modernaobec.sk/konecne-mame-pozemok-pre-skolu-a-skolku/

Financovanie školy bude pomocou dotácie z ministerstva ako aj z prostriedkov obce, pričom na výstavbu školy nie je nutné brať žiadny úver. Na rozširovanie učební, telocvične, ihrísk a upgrade MŠ to budú opäť peniaze z ministerstva, eurofondy a nutná spoluúčasť obce.

Kanalizácia

Na našom webe je uvedená do detailov problematika kanalizácie ako takej. Treba rozlišovať medzi splaškovou dažďovou kanalizáciou. Dažďová kanalizácia je najväčší problém práve na Čiernej Vode, ktorý po každom výdatnejšom daždi alebo odmäku snehu trápi aj mňa osobne. Upozorňujem na to odkedy tu bývam. Žiaľ za tieto hriechy minulosti nenesú žiadnu zodpovednosť ľudia, ktorí toto umožnili a riešenia nechali na nás. Nielen v spolupráci s výbornými právnikmi ale aj v rámci nášho tímu pracujeme na vyriešení tohto problému. Ako kanalizáciu vyriešiť nájdete na http://www.modernaobec.sk/ako-s-kanalizaciou-prinasame-riesenie/

Doprava

V oblasti dopravy vnímam dva okruhy na riešenie: dopravné napojenie našej obce vrátane MHD a potom samotná kvalita ciest a bezpečnosť v obci. MHD sme už zachránili a bude pokračovať aj po novom roku. Urobili sme k tomu všetky potrebné kroky http://www.modernaobec.sk/mame-dobre-spravy-630-ka-ostava-aj-v-novom-roku/

Dopravná situácia ohľadom napojenia našej obce nie je ani zďaleka ružová. Nechcem robiť paniku, no reálne nám hrozí, že prídeme o Triblavinskú a napojenie na Starú Seneckú cestu. Ak sa Vajnoráci rozhodnú inštalovať ďalšie semafory – už teraz plánujú osadiť nový pred zdravotným strediskom a pripravujú ďalší na začiatku Vajnor – potom sa cesta do Bratislavy výrazne predĺži. Pred 10 rokmi trvala cesta do Petržalky asi 20 minút po obchvate. Dnes sme radi ak sme za 20 minút na kruháči vo Vajnoroch... Triblavinskú cestu potrebujeme ako soľ. Teraz alebo v budúcnosti, ako hlavné napojenie na Bratislavu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné urobiť kroky na jej zachovanie, zachovanie mostíka ponad diaľnicu ako aj napojenie Triblavinskej na pripravované kolektory. Čo sme urobili a čo musí obec urobiť nájdete tu: http://www.modernaobec.sk/triblavinska-a-d1-vieme-co-treba-robit/

Občianska vybavenosť

V skratke - zdochol tu pes. V Grobe sú jedny potraviny. Na Čiernej Vode je Tesco, ktoré je od veci. Na ČV chýba pošta, papiernictvo, obchod s potrebami pre čerstvých majiteľov domov a bytov, zdravotné stredisko, čistiareň a kopec ďalších služieb, za ktorými žiaľ musíme cestovať autom alebo autobusom. O kultúre a tradičných podujatiach ani nehovorím rovnako ani o miestach na stretávanie sa, trávenie voľného času či športovanie. Toto je obrovský priestor na zlepšenie. Žiadne centrálne námestie, tržnica, nič z toho čo majú v okolitých obciach. Cyklotrasy sú podrobne rozobrané v tomto článku: http://www.modernaobec.sk/cyklotrasy-ii-obec-potrebuje-rozhodnost-a-energiu/

Verím, že obyvatelia vidia a uvedomujú si, kto reálne pre túto obec a jej obyvateľov niečo reálne robí a má výsledky. Verím, že ľudia sa nenechajú opiť rožkami, vyschnutými či sľúbenými stromčekmi a politickými koalíciami. Politika nemá čo na obci hľadať.

Z diskusií s vami vieme, že ste unavení z politikárčenia, a že nás všetkých trápia rovnaké veci: ako budeme cestovať za prácou, či zostane MHD, kam a kedy dáme deti do škôlky a školy, kedy bude konečne vybudovaná kanalizácia a kde a ako budeme môcť plnohodnotne tráviť v obci voľný čas a kedy konečne budú v obci cyklochodníky. Na všetky tieto témy máme riešenia, ktoré sme pripravili už teraz.

Nie sme politici, my makáme. Chceme z jedného spojeného Chorvátskeho Grobu vytvoriť modernú obec pre moderných ľudí.

Príďte sa s nami porozprávať a uvidíte, že sme tí správni susedia na riadenie našej obce! Najbližšie stretnutie bude v sobotu 25.10.2014 v školskej jedálni v Chorvátskom Grobe od 15:00 do 17:00. Ak nestihnete prísť, radi vám zodpovieme na vaše otázky, uvítame vaše podnety mailom modernaobec@gmail.com alebo z nášho webu www.modernaobec.sk .

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Radovan Bencik o November 8, 2014 na 4:20pm

Vlado:

1/ Riešenia množstva vecí som navrhoval poslancom aj starostovi odkedy boli na úrade. Kanalizáciou sa zaoberali a schválili Uznesenie, na ktorého realizáciu sa doteraz čaká. Taktiež na komisii pre životné prostredie som navrhoval vtedy ešte zástupkyni starostu, aby zabezpečila montáž zrkadiel na výjazdy z ulíc na hlavnú Pezinskú ul. Označenie prechodov pre chodcov som spomínal veľakrát, boli to takzvané quick wins. Tiež som vypracoval projekt Zberného dvora. Žiaľ, nikto z kompetentných nič z mojich návrhov neriešil a ani nevyriešil. Aj preto kandidujem.


2/ Obci pomáham doteraz ako štatutár občianskeho združenia, keď každoročne organizujem množstvo akcií hlavne pre deti. Je pravdou to, že vďaka členstvu v komisii som mal informácie z prvej ruky o veciach týkajúcich sa financií a majetku. Hoci je finančná komisia iba poradný orgán zastupiteľstva, predovšetkým na začiatku pôsobenia bola komisia veľmi proaktívna. Začiatkom roku 2011 sme ako členovia veľmi detailne rozanalyzovali plnenie jednotlivých rozpočtových kapitol za rok 2010 a pomohli finančnému oddeleniu pripraviť spoľahlivý rozpočet na rok 2011 a výrazne skrátili obdobie rozpočtového provizória. Zároveň sme ako členovia komisie analyzovali stav pohľadávok a priamo sme odporučili vedeniu obce priority pri ich vymáhaní. Komisia prepracovala pravidlá hospodárenia s obecným majetkom, kľúčový kompetenčný rámec pre starostu a obecné zastupiteľstvo. Komisia sa venovala množstvu konkrétnych operatívnych tém, posudzuje a odporúča zastupiteľstvu podmienky, za akých sa má prenajať alebo zaťažiť obecný majetok. Rokovali sme o všetkých rozpočtových opatreniach, ktoré boli predkladané na schválenie zastupiteľstvu, analyzovali ceny vodného, stočného atď. Žiaľ odozva zo strany obce na množstvo našej práce v komisii nebola adekvátna nami vynaloženému úsiliu.

3/ Ku každej z vecí uvedených v časopise a na webe je nevyhnutné pristupovať zodpovedne a po obznámení sa s celou problematikou do detailov. Program je upozornenie na veci, ktoré riešiť chceme a vieme, či s pomocou iných inštitúcií alebo len v réžii obce. Na to, aby sme program zostavili, sme sa stretávali s občanmi, na základe ich podnetov sme kontaktovali zodpovedných, ktorí nám s tým vedia pomôcť. Aby sme našu obec efektívne dostali z problémov však budem potrebovať väčšinu v zastupiteľstve, len tak sa dá váš/náš program naplniť.

Komentár osoby Radovan Bencik o November 8, 2014 na 3:38pm

Kedže aktuálne vrcholí volebná kampaň a príprava všetkých akcií a stretnutí s občanmi je časovo náročná, odpovedám až teraz na vaše otázky, ktoré som zaregistroval v anonymke. Ak boli položené ďalšie otázky, o ktorých neviem, prosím zopakujte ich.

Agilita:

Nie je jednoduché zaujať k tomu jednoznačné stanovisko bez detailného oboznámenia sa s celou problematikou a bez rokovania s Agilitou. Myslím si však, že by VaK mala resp. mohla prevádzkovať obec a to formou Obecného podniku služieb, ktorý môže poskytovať aj iné služby okrem prevádzkovania kanalizácie (údržba zelene a komunikácií, stavené práce, odpadové hospodárstvo). Ak by malo prísť k sporu s Agilitou, asi by bolo rozumné dohodnúť sa mimosúdne. Celá vec sa dá ukončiť aj rýchlo alebo aj niekoľkoročnými ťahanicami. Som presvedčený, že sa dohodneme k spokojnosti obyvateľov.

Škola:

9 ročná škola na ČV a ak to rodičia budú požadovať, ekonomika a statika budovy to dovolí, potom rekonštruovať aj školu v Grobe, tiež na plnoorganizovanú 9 ročnú, aby deti z vyšších ročníkov ani z jednej časti obce nemuseli cestovať z obce von. Ako však budú triedy naplnené závisí od rodičov, kam nakoniec deti umiestnia. Predpokladám, že deti, ktoré dnes chodia do druhého stupňa neprejdú po otvorení školy na ČV ale budú pokračovať kvôli spolužiakom a vzťahom tam, kde chodia teraz. Preto si myslím, že na ČV budúci rok bude nevyhnutné otvoriť 12 tried tak, aby podchytili 1-5 ročník. Napr. otvoriť 4 triedy prvého ročníka, po 3 triedy pre druhákov, 2 triedy pre tretiakov a štvrtákov a 1 pre piatakov. Ďalšie roky školu budovať tak, aby kapacitne stíhala potrebám detí, ktoré sa budú posúvať do vyšších ročníkov.

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby