CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Plán organizácie výstavby ZŠ s MŠ - I. etapa výstavby.

Na ostatnom rokovaní OcZ, resp. na v podstate všetkých rokovaniach OcZ v roku 2015 zaznievali otázky z radov zainteresovanej odbornej verejnosti okrem iného aj ku organizácii výstavby základnej školy s materskou školou v časti Čierna Voda (ďalej len "ZŠ s MŠ") pre jej I. etapu výstavby, ktorá by mala byť ukončená aj s kolaudáciou tak, aby mohla byť škola otvorená ku dňu 2.9. 2015.

Keďže stavebníkom tejto I. etapy stavby ZŠ s MŠ je zatiaľ spoločnosť MCST, a.s. ako vlastník väčšiny okolitých pozemkov pre dotknutú stavbu školy a aj pre I. etapu výstavby okružnej križovatky na spojnici ulíc Vajnorská - Pezinská - Triblavinská (ďalej len "OK Vajnorská"), dovoľujem si za spoločnosť MCST, a.s. prezentovať verejnosti niekoľko aktuálnych informácií.

1.

V rámci prípravy logistiky/postupu realizácie I. etapy stavby ZŠ s MŠ boli vypracované nasledovné podklady:

Tieto podklady sa samozrejme budú zrejme meniť jednak na základe rozhodnutí konkrétneho vybratého zhotoviteľa stavby I. etapy ZŠ s MŠ, ale aj na základe toho, aké možnosti pôsobenia bude mať v čase výstavby novo vznikajúci Obecný podnik služieb. MCST, a.s. ako aktuálny stavebník pripravuje túto organizačnú stránku veci so všetkou zodpovednosťou na známe podmienky realizácie, ako aj vo vzťahu na okolité nehnuteľnosti a aj pri dodržaní všeobecne zaužívaných pravidiel pre organizáciu takéhoto typu stavieb.

2.

V priebehu tohto týždňa (dúfajme, že do 30.4. 2015) už bude právoplatné územné rozhodnutie na OK Vajnorská a bude následne možné podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre I. etapu OK Vajnorská, ktorá bude realizovaná ako miestna komunikácia a teda vydanie jej stavebného povolenia by s ohľadom na úroveň rozpracovanosti PD už pre územné konanie malo byť otázkou krátkeho času.

3.

Realizácia obidvoch stavieb bude náročná, otvorene poviem, že to bude až divočina.

Ale to všetci vedeli už vtedy, keď postupne odkrajovali z mnohých týždňov až mesiacov disponibilného času pre realizáciu od termínu, kedy bola na stole ponuka zo strany Ministerstva školstva SR v máji 2014. Najskôr bolo odkrajované odďaľovaním rozhodnutia v rámci OcZ obce Ch. Grob od mája 2014 až do októbra 2014 a potom aj odložením podpisu príslušných zmlúv, vyplývajúcich z Uznesenia č. 154/2014 OcZ obce Ch. Grob až na obdobie tesne pred Vianočnými sviatkami.

Naháňaného zajaca síce držíme len tak-tak za chvost, ale zatiaľ na dobre uzavretom malom dvore.

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby