CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Ivan Krištof

Ing., 42r., podnikateľ, Chorvátsky Grob, Suché Miesto 95, nezávislý kandidát

VOLEBNÝ PROGRAM Ivan Krištof

Základnou myšlienkou, ktorá ma viedla k tomu, aby som sa ako kandidát na starostu/poslanca uchádzal o Vaše hlasy, bolo pokúsiť sa obec zjednotiť.

Nie som zástancom prístupu, že starosta by mal reprezentovať tých, či oných. Skutočne dobrý starosta alebo poslanec tu má byť pre všetkých a má hľadať cestu, ktorá povedie k tomu, aby sa obyvatelia obce cítili komfortne a mali pocit, že sa so svojimi problémami, podnetmi a nápadmi majú na koho obrátiť. Skutočne dobrý starosta alebo poslanec má snahu nielen identifikovať problémy, ale najmä hľadať rozumné riešenia.

Z tejto jednoduchej premisy vychádza aj môj volebný program - 11 bodov pre Váš lepší život, v ktorom som sa pokúsil zhrnúť najpálčivejšie problémy našej obce a načrtnúť spôsob riešenia, ktorý si Vám dovoľujem predstaviť:

 1. DÔRAZ NA VZDELANIE
  vytvorím podmienky k zrealizovaniu projektu školy a škôlky do úspešného konca

 2. BÝVANIE NA PRESTÍŽNEJ ADRESE
  vrátim obci dobré meno a zvýšim tak hodnotu Vašich nehnuteľností

 3. ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCE
  doriešim problémy spojené s prevádzkovaním kanalizácie a zabezpečím jej účelné fungovanie

 4. ROZVOJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A VYTVORENIE PODMIENOK PRE KVALITNÉ TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU
  zabezpečenie priestorov pre voľnočasové aktivity, mimoškolskú činnosť detí, vybudovanie ihrísk, vybudovanie siete drobných potravín v pešej dostupnosti, občianska vybavenosť podľa požiadaviek občanov

 5. STOP DIVOKEJ VÝSTAVBE A ZACHOVANIE VIDIECKEHO CHARAKTERU OBCE
  vytvorím jasné pravidlá pre reguláciu výstavby v obci a stabilizáciu územia

 6. SKVALITNENIE VEREJNEJ DOPRAVY
  zvýšim frekvenciu spojov MHD a počet zastávok

 7. ZLEPŠENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
  vybudujeme chodníky a cyklochodníky, skvalitním cesty a zabezpečím ich údržbu

 8. BEZPEČNOSŤ PRE VŠETKÝCH, NA CESTÁCH AJ MIMO NICH
  vytvorenie obecnej polície a zabezpečenie bezpečnosti na cestách (retardéry, zníženie rýchlosti na vyraných úsekoch v obci)

 9. ÚCTA K TRADÍCIÍ A SCHOPNOSŤ REAGOVAŤ NA ZMENY – CITLIVÉ SPOJENIE PÔVODNÉHO A NOVÉHO
  podniknem kroky k revitalizácii historického jadra Chorvátskeho Grobu a vybudovaniu centra Čiernej vody

 10. BUDOVANIE POCITU SPOLUPATRIČNOSTI
  zlepším susedské vzťahy na všetkých úrovniach a prispejem tak k vytvoreniu príjemnejšej atmosféry v obci

 11. MOŽNOSTI RELAXÁCIE V OBCI
  pripravím podmienky pre realizáciu projektu výstavby aquaparku a wellnesscentra

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby