CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Štefan Sládeček's blog (425)

Stanovisko MCST, a.s. k pripomienkam ku VZN 6/2017

Dňa 19.09.2017 bol starostovi, poslancom obce Ch. Grob a JUDr. Klaskovej zaslaný email s prílohami (viď nižšie), ktoré obsahujú stanovisko MCST, a.s. ku vyhodnoteniu pripomienok ku návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj a zároveň aj k vyjadreniam Ing. Floreka k tejto problematike, ktoré uverejnil tesne pred OcZ na FB stránke Chorvátsky Grob - občianska komunita.

List č.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 19, 2017 o 6:21pm — Žiadne komentáre

Záznam o tom, prečo došlo ku presunu obecnej ZŠ s MŠ.

Považujem za svoje ústavné právo uverejniť aj ako súčasť celospoločenskej polemiky o údajných mafiánskych praktikách (z ktorých bol kedysi nepriamo verejne na zasadnutí OcZ obvinený aj právny zástupca MCST, a.s.) túto časť záznamu zo stretnutia starostu s poslankyňami a poslancami OcZ a zamestnancami OÚ obce Ch. Grob z 30.11. 2015, kedy sa podľa môjho názoru položil základ…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 19, 2017 o 3:30pm — Žiadne komentáre

Stanovisko ku protestu prokurátora ku VZN č. 6/2017

Dňa 14.9. 2017 som za spoločnosť MCST, a.s. v súlade s odporučeniami z oznámenia na úradnej tabuli obce Ch. Grob zo dňa 4.9. 2017 ku VZN o miestnom poplatku za rozvoj odoslal túto emailovú správu s predložením pripomienok ku návrhu VZN, resp. ku riešeniu situácie okolo VZN č. 6/2017 liste MCST, a.s.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 17, 2017 o 1:00pm — Žiadne komentáre

Riešenie "prekládky" vodovodu 150 mm cez pozemky MCST, a.s.

Dňa 16.9. 2017 som za spoločnosť MCST, a.s. poslal účastníkom stretnutia zo dňa 22.5. 2017, konanom ako súčasť riešenia Uznesení OcZ obce Ch. Grob č. 243/2017 až č. 245/2017, túto emailovú správu o tom, ako sa podarilo vyriešiť tento podľa mňa účelovo vymyslený problém.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 16, 2017 o 7:00pm — Žiadne komentáre

Fakty o zákonnom stanovisku účastníka konania.

Dňa 30.8. 2017 odoslala spoločnosť MCST, a.s. nesúhlasné stanovisko účastníka konania ku zmene stavby DK Triblavina pred dokončením, ktorá bola opätovne spustená prostredníctvom verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce Chorvátsky Grob, na ktorej bolo dňa 8.8. 2017 vyvesené toto Oznámenie o začatí konania o zmene stavby DK Triblavina pred jej dokončením.

Nesúhlasné stanovisko bolo…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 1, 2017 o 5:30pm — Žiadne komentáre

Vyjadrenie spolupatričnosti s obyvateľmi BD, poškodeného požiarom.

Ako prevádzkovateľ webu www.chorvatania.sk vyjadrujem spolupatričnosť obyvateľom bytového domu na Brezovej ulici v časti Čierna Voda, ktorí boli poškodení dôsledkami požiaru podkrovia ich bytového domu. Zároveň v prípade potreby ponúkam priestory v okolí objektu Sýpky v rekonštrukcii pre uloženie stavebného materiálu alebo aj pre parkovanie stavebných strojov v rámci opravy strechy.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa August 6, 2017 o 5:16pm — Žiadne komentáre

Vo vnímaní korupcie sa často mýlime.

Tento názov článku som si požičal zo sobotného SME (1.7. 2017), kde svoju úvahu takto, teda "Vo vnímaní korupcie sa často mýlime" nazvala pani Emília Sičáková-Beblavá. Verím, že aj ona a aj SME pochopí využitie toho názvu článku a aj uverejnenie scanu jeho obsahu, pretože okrem časových súvislostí je jednoznačne zrejmé aj  prepojenie cieľov konania autorky článku a…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Júl 2, 2017 o 3:30pm — Žiadne komentáre

Kde možno športovať a aktívne tráviť voľný čas v Chorvátskom Grobe?

Úlohou tohto príspevku je v prvom rade informovať verejnosť o tom, že aj napriek všakovakým dlhodobým obštrukciám boli v stredu 28.6. 2017 reálne odštartované aktivity pre vybudovanie centra športových a voľno-časových aktivít v lokalite, označovanej ako lokalita PROMCEN, nachádzajúcej sa medzi lokalitami PH-1, PH-3 a Vajnorskou ulicou.

Zjednodušená informácia o lokalizácii celého projektu/centra je zrejmá z…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 29, 2017 o 12:30am — Žiadne komentáre

Ku "informáciám" o zámere Triblavina 2017.

S ohľadom na diskusie k téme "kasíno na Čiernej Vode" som musel za MCST, a.s. v inej postupnosti pripraviť informáciu pre poslancov OcZ, starostu obce a aj pre verejnosť, pretože všetkým spomínaným chýbali informácie v potrebnom slede a v potrebných súvislostiach.

V tomto liste č. MCST/OChG-4011606-ŠS a jeho prílohách je podrobne popísaný vývoj toho, ako k…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 16, 2017 o 3:03pm — Žiadne komentáre

Aké požičaj, také vráť 2.

Po zasadnutí OcZ obce Ch. Grob dňa 25.4. 2017 sa najskôr objavili hodnotenia jeho priebehu zo strany obyvateľov, ktorí sa priamo na zasadnutí OcZ zúčastnili. Je pochopiteľné, že neboli tieto hodnotenia rovnaké a dokonca sa k niektorým hodnoteniam viedli aj ostré, až konfrontačné diskusie.

Ako to býva v ostatnej dobe zvykom, tak sa k priebehu zasadnutia a aj k prijatým záverom vyjadril aj "niekto" na web stránke obce v tomto článku…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 29, 2017 o 2:30pm — Žiadne komentáre

Stanovisko ku nepresným až nepravdivým vyjadreniam.

Spoločnosť MCST, a.s. týmto zaujíma stanovisko ku niektorým vyjadreniam pána Ronalda Tahotného na tomto jeho brífingu po brífingu pred budovou NR SR (prípadne viď link…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 19, 2017 o 12:00am — Žiadne komentáre

Zásobovanie vodou pre PH-1, PH-2, PH-3 a doprava po Triblavinskej.

V nadväznosti na emailové správy od starostu Benčíka z 30.3., resp. aj z 31.3. 2017, ale najmä s ohľadom na toto oznámenie v hlavnej informačnej…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 1, 2017 o 3:00pm — Žiadne komentáre

Čo môže byť príčinou sporov medzi starostom a ostatnými?

Už dávnejšie som vyjadril svoj názor, že za mnoho sporov medzi starostom a poslancami, resp. aj obyvateľmi obce (vrátane mňa) môže "poradenstvo" JUDr. Velčeka, zamestnanca OÚ obce Ch. Grob na oddelení organizačno - právnych činností. Na tomto webe je pomerne dosť mojich článkov, v ktorých popisujem konkrétne prípady zbytočných, resp. dokonca účelových sporov, vyvolaných práve nesprávnym právnym poradenstvom pána JUDr. Velčeka.

Niektoré z týchto "nesprávností v rámci poradenstva" som…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Marec 20, 2017 o 10:34pm — Žiadne komentáre

Zásadné stanovisko MCST, a.s. ku vyhodnoteniu pripomienok VZN.

Spoločnosť MCST, a.s. dňa 12.3. 2017 uplatnila v prvom kroku svoje pripomienky ku návrhu VZN o miestnom poplatku, o čom informovala verejnosť v tomto článku "Uplatnenie pripomienok MCST, a.s. ku návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj."

Na základe vyhodnotenia…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Marec 20, 2017 o 1:00pm — Žiadne komentáre

Krátko k oznámenému zasadnutiu OcZ.

V piatok bola na web stránke obce Ch. Grob uverejnená táto pozvánka na "dvojzasadnutie" OcZ obce Ch. Grob na deň 21.3. 2017 o 17:30 hod., resp. po 18:00 hod.

Na základe vyhodnotenie toho, ako vedenie obce ignoruje iné dlhodobo neriešené záležitosti, týkajúce sa zrejme ďaleko väčšieho počtu obyvateľov, ako sa týka projekt ZŠ s MŠ v lokalite JA, som dnes v nedeľu 19.3. 2017 poslal…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Marec 19, 2017 o 12:26pm — Žiadne komentáre

Uplatnenie pripomienok MCST, a.s. ku návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

Spoločnosť MCST, a.s. dňa 12.3. 2017 odoslaním elektronickej formy listu č. MCST/OCHcHG-3901003-ŠS a jeho 3 príloh na emailové adresy kompetentných zástupcov obce Ch. Grob uplatnila v prvom kroku svoje pripomienky ku tomuto návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. V druhom kroku predkladá svoje pripomienky a návrhy verejnosti v obci Ch. Grob a v treťom kroku…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Marec 12, 2017 o 6:30pm — Žiadne komentáre

Komu ide viac o školu a komu o ekonomický záujem, ... ?

Toto je prvá zo série voľných úvah o tom, komu ako, resp. komu viac záleží na výstavbe ZŠ s MŠ v obci Chorvátsky Grob, umiestnenej v časti Čierna Voda, resp. kto má na vzniku súčasnej dlhodobej krízy v komunikácii starostu obce s poslankyňami a poslancami OcZ obce Ch. Grob.

Dôvodov, resp. impulzov v závere končiaceho sa turbulentného týždňa pre napísanie tohto článku bolo, resp. je viacero. Najviac ma však motivovali dve veci. A to nasledovné veci, resp.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Marec 4, 2017 o 1:18pm — Žiadne komentáre

Aké požičaj, také vráť - dôvody oneskorenia výstavby ZŠ s MŠ.

Dňa 28.2. 2017 sa v priestoroch Bizmayer uskutočnili dve zasadnutia OcZ obce Ch. Grob. Do programu druhého v poradí so začiatkom od 18:00 hod. bolo ako oficiálny bod programu zaradené aj prerokovanie a schválenie návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj obce Ch. Grob, vchádzajúceho zo zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj.

Ako si môžete v čase od 01:04:00 …

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Marec 2, 2017 o 6:30pm — 2 komentáre(-ov)

Miestny poplatok áno, ale nie na platenie za chybné riešenia!

Dňa 28.2. 2017 sa v priestoroch Bizmayer uskutoční zasadnutie OcZ obce Ch. Grob, resp. vlastne až dve zasadnutia.  Na tom prvom v poradí budú dokončovať 10.1. 2017 a na tom druhom v poradí budú riešiť veľa dôležitých záležitostí.

Jednou z týchto záležitostí je podľa týchto materiálov k programu druhého dnešného zasadnutia OcZ aj VZN o miestnom poplatku za…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 28, 2017 o 2:32pm — Žiadne komentáre

Toto nie je nátlak. To je reakcia na ignorovanie problémov.

Aby som zasa nebol starostom obce a niektorými najtransparentnejšími podnikateľmi vo vesmíre obvinený z nátlaku na poslancov a/alebo obyvateľov obce Chorvátsky Grob, teak som tento blog nazval tak, ako to máte možnosť vidieť.

V sobotu 25.2. 2017 o 16:09 som starostovi obce Ch. Grob, poslancom a aj ďalším osobám adresoval tento email s pripomenutím sa po mesiaci a po…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 25, 2017 o 11:00pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby