CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Štefan Sládeček's blog (425)

Katastrofálny stav kanalizácie, čo s tým?

Skúsme sa pozrieť na problém s kanalizáciou so štipkou logiky a skombinujme to v podstate s povrchnými znalosťami z právnych predpisov SR.

 

A. Naznačenie možného riešenia problémov s kanalizáciou.

A1.    Všetci tvrdia, že je viac ako vážny problém s kanalizáciou na Čiernej Vode, ktorého riešenie bude ťažké a finančne veľmi náročné. Bol to jeden z hlavných dôvodov pre spustenie procesu pre vydanie/prijatie stavebnej uzávery v celej…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Marec 11, 2011 o 1:30pm — Žiadne komentáre

SaD - sloboda a demokracia? Iba akože!

Prečo takto položená otázka? Lebo na Čiernej Vode je odpoveďou "lebo medveď"!

V článku Odpoveď a „odpoveď“ na www.chorvatania.sk som prezentoval informácie o vývoji situácie ohľadne legitímnej žiadosti predstaviteľov troch subjektov, reprezentujúcich záujmy väčšej skupiny občanov, podanej v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Marec 4, 2011 o 6:30pm — Žiadne komentáre

Verejne prístupná diskusia dvoch subjektov.

Dňa 2.3. 2011 bol na obecnej stránke www.chorvatskygrob.sk uverejnený nasledovný oznam:

Otvorené pracovné stretnutie - Koncepcia rozvoja Hlavného dvora a jeho okolia

Na Obecnom zastupiteľstve vyzval starosta obce pána Štefana Sládečka zo spol. MCST a.s. na…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Marec 2, 2011 o 5:30pm — Žiadne komentáre

O čo komu ide?

V nedeľu pred obedom som sa v sekcii „Anonymka“ dozvedel, že starosta obce uverejnil na stránke obce www.chorvatskygrob.sk rekapituláciu aktivít vedenia obce v materiály, označovanom ak „Týždeň 21-26.2. z pohľadu starostu".

Zverejnený materiál obsahuje popis naozaj veľkého množstva vykonaných…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 28, 2011 o 11:30pm — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.5.

V rámci série mojich príspevkov, týkajúcich sa mojich reakcií na otázky starostu obce z druhej tzv. diskusnej časti rokovania zastupiteľstva dňa 17.2. 2011 ohľadne poradenia a/alebo predloženia nejakého riešenia situácie s alarmujúcim stavom technickej infraštruktúry na Čiernej Vode, ktoré mi bola položené v rámci jeho reakcií na niektoré z mojich diskusných príspevkov počas druhej, tzv. diskusnej časti rokovania verejného zastupiteľstva, predkladám verejnosti ďalšiu zo žiadostí spoločnosti…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 25, 2011 o 10:05pm — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.4.

Reakcie niektorých „demokraticky“ zmýšľajúcich a už aj „demokraticky“ konajúcich obyvateľov Čiernej Vody ma nútia publikovať na tomto serveri všetky ďalšie príspevky iba pod mojim menom a zároveň ma ten istý dôvod núti jednoznačne deklarovať, že je to moje slobodné rozhodnutie a nemá žiadnu súvislosť s aktivitou a/alebo verejne deklarovaným názorom žiadnej inej fyzickej osoby. Takéto prehlásenie bude uvedené v úvodnej časti alebo niekde na vhodnejšom mieste každého príspevku, ktorý bude mať…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 24, 2011 o 12:30am — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.3.

V rámci môjho príspevku "Diskusná časť zastupiteľstva - reakcia č. 1." k verejnej výzve starostu pre MCST, a.s. na stretnutie som publikoval aj list MCST, a.s. obsahujúci avízo o zverejnení dvoch problematík, ktoré neboli aj napriek písomnej žiadosti nemalého počtu občanov zaradené do programu rokovania obecného zastupiteľstva.  Informácie o prvej z týchto žiadostí som už uverejnil…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 22, 2011 o 12:19am — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.2.

V prvej časti reakcie, uverejnenej k priebehu diskusnej časti rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2. 2011 na www.chorvatania.sk, som prezentoval informácie o verejnej výzve zo strany starostu, adresovanej MCST, a.s. ako vlastníkovi nehnuteľností, nachádzajúcich sa na mieste bývalého areálu HŠM, š.p. a bývalého jazdecko-hospodárskeho areálu. V rámci tohto príspevku bol uverejnený aj list MCST, a.s., obsahujúci aj avízo o zverejnení dvoch…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 20, 2011 o 6:00pm — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č. 1.

V rámci diskusnej časti rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2. 2011 bolo zo strany starostu a poslancov obce ústne prezentovaných veľa konkrétností jednak k oficiálne zverejneným 9 bodom programu tejto časti rokovania zastupiteľstva, ale aj k otázkam prítomných občanov v rámci diskusie, a to vždy vtedy, keď ju starosta umožnil.

V rámci jednej z diskusných výmen medzi mnou a starostom obce, ktorú nebudem v tejto reakcii č.1. popisovať celú, ale budem sa jej venovať v jednej z…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2011 o 10:58pm — Žiadne komentáre

Kone sú v Chorvátskom Grobe už 30 rokov.

Aj takouto replikou zareagovala poslankyňa Masácová na jeden z malého množstva diskusných príspevkov spomedzi „nezvykle veľkého množstva zúčastnených obyvateľov“ (bez niekoľkých nesmelých zástupcov developerov a bez troch zatiaľ iba vlastníkov nehnuteľností, ktorým je úpornou snahou niektorých obyvateľov Ch. Grobu bránené stať sa tiež obyvateľmi Ch. Grobu).

V prvom momente som si povedal, že na túto repliku zareagujem, lebo podľa mňa nesúvisela s diskusným príspevkom dotknutého…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2011 o 3:40pm — Žiadne komentáre

Kefalín tam nebol.

Kde? No na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 17.2. 2011.

Pretože inak by sme už mali v „Anonymke“ k dispozícii vo forme výstižného glosovania aspoň nejaký dôkaz toho, že sa uskutočnila aj druhá , tzv. „diskusná“ časť rokovania zastupiteľstva, kde dostali priestor aj niektorí prítomní neposlanci a nestarostovia. Teda tí, ktorí sa dokázali presadiť cez verbálne náznaky neopodstatnenosti akýchkoľvek prerušení jednoliateho prúdu negatívnych informácií o katastrofálnom stave…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2011 o 12:30am — Žiadne komentáre

Odpoveď a "odpoveď".

K napísaniu tohto článku ma vyprovokovalo jednak uverejňovanie reakcií starostu obce Chorvátsky Grob na www.chorvatania.sk a neskôr aj na www.ciernavoda.info na maily od občanov, ale najmä polemika diskutujúcich v sekcii „Anonymka“ na www.chorvatania.sk o filtrovaní starostových reakcií na maily občanov, resp. skôr súvislosť tejto polemiky s tým, že okrem reakcií starostu…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 14, 2011 o 4:36pm — Žiadne komentáre

Odborník, manažér, právnik, alebo ... _ - časť tretia.

S odvolaním sa na záujem verejnosti, teda obyvateľov obce Chorvátsky Grob, ako aj v súlade so zámerom súčasného vedenia štátu informovať verejnosť o všetkých súdnych rozhodnutiach dopĺňam svoj článok k problematike riešenia sporu medzi občianskym združením TJ Elán Čierna Voda a obcou Chorvátsky Grob o kópiu rozsudku č.sp.zn.: V-2 12C 74/1996-728 zo dňa 6.3. 2009.

Nakoľko sa jedná o obsiahly dokument, musel som ho riešiť v dvoch častiach, a to pre strany 1 až 6 rozsudku ako…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Január 24, 2011 o 12:30pm — Žiadne komentáre

Odborník, manažér, právnik, alebo ... _ - časť druhá.

Toto je dokončenie obsiahleho príspevku k postupu novo zvoleného starostu obce vo veci súdneho sporu medzi TJ Elán Čierna Voda (S. Magál) a obcou chorvátsky Grob.

 

C.    Prečo je v úvode článku prezentovaný názor, že pán S. Magál ktorý predtým „zneužíval“ len funkciu obecného poslanca, má dnes k „zneužívaniu“ k dispozícii už aj funkciu starostu obce.

Pre pochopenie absurdnosti súčasnej situácie v odvolacom konaní číslo sp.zn.: 15Co 38/2010 na Krajskom…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Január 22, 2011 o 9:01pm — 2 komentáre(-ov)

Odborník, manažér, právnik, alebo ... ? - časť prvá.

18. novembra 2010, teda viac ako týždeň pred komunálnymi voľbami, som na tomto (zatiaľ ešte) objektívnom komunitnom webe uverejnil príspevok k vyjadreniam, ktoré boli uverejnené na www.chorvatskygrobdnes.sk ako súčasť rozhovoru s pani Kamilou Magálovou k jej knihe kuchárskych receptov.

Ten príspevok mal názov „Pravda o zašantročení krásneho…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Január 22, 2011 o 8:29pm — Žiadne komentáre

Je to úprimné?

Na www.ciernavoda.info, súkromnej to stránke pána M. Pavela, sa v krátkej dobe objavili dve informácie o väčších developerských projektoch, za ktorými stojí niekto z mestskej časti Vajnory, pričom sa spomína aj starosta tejto mestskej časti pán Mrva.

V jednom prípade sa jedná priamo o územie Čiernej Vody (tzv. Suché miesto II) a v druhom prípade ide o projekt vo Vajnoroch s novými RD a aj bytovými domami s prírastkom obyvateľov cca 3 - 5 tisíc.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Január 14, 2011 o 5:31pm — 3 komentáre(-ov)

Parkovanie na Čerešňovej - doplnenie, resp. pokračovanie.

Po nejakom čase mimo PC som zachytil prvú anonymnú reakciu na môj blogový príspevok" Parkovanie na Čerešňovej". Ako som si už zvykol na intelektuálnych anonymov v tejto obci slovenskej gubernie, tak to samozrejme nemohlo byť neurážlivé.Pre istotu uvediem celý príspevok predmetného intelektuálneho anonyma (ďalej iba IA) a potom k nemu uvediem aj krátky komentár, nech to tu žije, keď už vonku ... prší.
parkovanie vs. Promcen Obdivujem prispevok p. Sladecka s jeho riesenim…
Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Január 9, 2011 o 2:12am — Žiadne komentáre

Parkovanie na Čerešňovej.

Po zverejnení informácie o tom, že Policajný zbor SR začal riešiť parkovanie v obytnej zóne na Čerešňovej ulici, som chvíľu čakal na to, aké budú reakcie na okamžitý článok hovorcu nového vedenia obce pána Mariána Pavela.

Zachytil som niektoré zaujímavé reakcie, ktoré naznačujú, že ľudia sú z obsahu jeho článku zaskočení a nie celkom sa s ním stotožňujú. Prečo asi? Nuž podľa mňa je to zrejme aj pre dojemnú snahu pána Pavela ešte aj teraz, keď už má moc v obci v rukách, zvaľovať vinu…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Január 8, 2011 o 2:14pm — Žiadne komentáre

Malo by to takto byť každý rok.

A možno podľa textu jednej z najkrajších slovenských vianočných pesničiek od Mariána Kochanského by bolo možno krásne, ak by to tak mohlo byť v podstate každý deň.

Len či by sme si to vedeli vôbec vážiť a či by sme to dokázali precítiť a oceniť.

 

Bolo prianím ľudí zo Spoločenstva vlastníkov nehnuteľností Projektu PROMCEN, aby sa takýto vianočný…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa December 23, 2010 o 12:00am — Žiadne komentáre

K „objektívnym“ anonymom, „poloanonymom“ a ku „kauze“ BP - doplnenie.

Vážení prispievatelia do čiernej skrinky k téme vyhodnotenie ankety o umiestnení BP na pozemkoch MCST, a.s.18.12. 2010 som publikoval blog s mojim vyjadrením sa k prispievateľovi emkac (M.K.) do čiernej skrinky na www.ciernavoda.info, ktorí sa venovali problematike „kauzy“…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa December 19, 2010 o 10:24pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby