CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Blog používateľa Štefan Sládeček – Október 2014 archív (26)

Chorvatan bez cenzúry alebo do Chorvatana cez "výber". Čo je lepšie?

Čo je lepšie? A je v tých dvoch slovných spojeniach vôbec nejaký rozdiel, resp. nie je ich význam rovnaký?

Prečo takto opatrene alebo nejasne, resp. nezrozumiteľne začínam? Lebo pre väčšinu obyvateľov obce Chorvátsky Grob sa niekto snaží situáciu okolo časopisu Chorvatan dlhodobo prezentovať inak, ako to podľa relevantných faktov okolo Chorvatana a aj podľa jeho obsahu je!

Nemusíte čítať celé, lebo je to podľa skúseností so…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 30, 2014 o 11:30pm — Žiadne komentáre

Nenáležitá výhoda až podozrenie na korupčné správanie!

Také hodnotenie použil kandidát na starostu pán Jozef Tinka v rámci svojej diskusie s obyvateľmi na predvolebnom zhromaždení s obyvateľmi dňa 25.10. 2014 v reštaurácii Bizmayer v časti Čierna Voda, a to vo vzťahu na moje konanie, resp. na konanie MCST, a.s.

Po otvorení diskusie s obyvateľmi sa takto vyjadril pán Tinka v rámci snahy odpovedať na otázky pána Jozefa Selepa a prezentovať aspoň dva konkrétne príklady množstva závažných obvinení, ktoré pán Tinka vyjadril vo svojich…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 26, 2014 o 4:00pm — Žiadne komentáre

Interpretujete správne pojem "verejný záujem" pán Tinka?

Vážený pán Tinka

V úvode reakcie na Váš príspevok v Anonymke z 24.10.2014 o 08:38:18 hod. opätovne uvediem nasledovné dve vyjadrenia,

  • že aj v dotknutom príspevku zavádzate, fabulujete až klamete o záležitostiach, resp. o konaní MCST, a.s. alebo o mojom konaní,
  • že máte stále dosť veľké medzery v správnej interpretácii ustanovení zákonov SR, súvisiacich s výkonom verejnej samosprávy.

Našťastie som sa vďaka Vašim klamstvám o údajnom…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 24, 2014 o 5:00pm — Žiadne komentáre

Nejaké reakcie na nejakú Karolínu.

Pôvodne som chcel Karolíne napísať odpovede iba v Anonymke, ale na 8 priamych a na ďalších 10 nepriamych otázok sa nielenže nedá odpovedať, ale ani zmysluplne reagovať.

Takže zopár odpovedí od Š. Sládečka (aj keby som nemusel, pretože nekandidujem a ani nie som pred vyšetrovateľom PZ SR a ani ŠTB - teda dúfam :) ).

Môžete mi prosím milá Karolína povedať, prečo sa máte pocit, resp. na základe čoho ste nadobudli presvedčenie, že sa držím Benčíka?

Vy ste doteraz žili na…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 23, 2014 o 10:58pm — Žiadne komentáre

Prvá informácia o situácii ohľadne školy a škôlky.

Zatiaľ v sekcii blogy budem informovať o každom kroku MCST, a.s. vo vzťahu k plneniu uznesenia OcZ obce Ch. Grob o realizácii kontajnerovej školy a aj škôlky na pozemkoch MCST, a.s., alebo aj o krokoch iných subjektov, o ktorých budem mať k dispozícii informácie vhodné pre uverejnenie.

Dodatočne vytvoríme samostatnú sekciu iba pre tieto informácie. A to jednak preto, aby sa tieto informácie nestratili medzi ostatnými blogmi, ale taktiež z toho dôvodu,

  • že sa ihneď po…
Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 22, 2014 o 7:58pm — Žiadne komentáre

Takže prečo teraz, prečo takto, za koľko, prečo vôbec, čo ešte za to, ....

Po vyhodnotení obsahu FB stránky Obec Chorvátsky Grob a čiastočne aj po vyhodnotení obsahu diskusie v sekcii Anonymka tu na www.chorvatania.sk konštatujem, že podľa môjho názoru nemá zmysel opakovať už niekoľkokrát napísané veci a/alebo sa odkazovať na viackrát zverejnené dokumenty.

Väčšina otázok smeruje k tomu, prečo bol teraz pred voľbami predložený návrh MCST, a.s., resp. prečo takým spôsobom, ako bol predložený, za koľko peňazí je tá…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 19, 2014 o 8:30pm — Žiadne komentáre

Čo teraz vadí P. Matulovi na škole na pozemkoch MCST, a.s.?

Musel som aspoň touto formou zareagovať na škodenie dobrej veci zo strany pána Petra Matulu cez jeho FB stránku Obec Chorvátsky Grob. Uvediem najskôr prečo a v závere budem pánu Matulovi adresovať zopár otázok k jeho "vyjadreniam".

Po prijatí uznesenia OcZ obce Ch. Grob o prijatí návrhu MCST, a.s., o ktorom bola informovaná aj verejnosť, teda obyvatelia obce Ch. Grob vo viacerých článkoch tu na www.chorvatania.sk, (a to o…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 18, 2014 o 11:00pm — Žiadne komentáre

Overiteľné nepresnosti, polopravdy, nepravdy, fabulácie, klamstvá.

Iba takto sa môžem vyjadriť o obsahu príspevkov mnohých diskutérov v Anonymka, "bojujúcich" proti mne a mojim kolegom, resp. útočiacich najmä na moju osobu.

Aj v predvečer dnešného rokovania OcZ o alternatívnom návrhu na využitie dotácie cez umiestnenie školy na tých pozemkoch, kde sú už 4 roky na takýto účel využitia navrhované, sa v Anonymke objavila sfalšovaná zápisnica z rokovania Finančnej komisie OcZ Ch. Grob, ktorú akože na podnet iných diskutujúcich uverejnila akože nejaká…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 17, 2014 o 3:30pm — Žiadne komentáre

Dôvodová správa alebo ako získať 300 000,0 EUR.

Dnes v piatok 17.10. 2014 o 17:00 hod. sa v zasadačke OÚ obce Ch. Grob začne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob, ktorého témou bude aj posudzovanie možností využitia dotácie od Ministerstva školstva SR. O alternatívnom návrhu MCST, a.s. som písal v článku "Môže byť aj dotácia 280 tisíc a aj kompletná škola?"

V stredu 15.10. 2014 rozhodla…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 17, 2014 o 2:36pm — Žiadne komentáre

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE - úplné znenie.

V stredu 15.10. 2014 o 17:30 hod. začala spoločnosť MCST, a.s. na pôde rokovania Stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (ďalej len "OcZ Obce Ch. Grob") s distribúciou tohto dvojstranového letáka "DOLEZITE_OZNAMENIE_strana_1.pdf"  a "…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 16, 2014 o 12:35am — Žiadne komentáre

Vyvážený priestor pre kandidátov na Matulovom FB.

Zaujímavého porovnania využitia priestoru pre kandidátov v komunálnych voľbách sa mi dostalo vo vzťahu na veľmi podobné "praktiky", zavedené pravdepodobne podporovateľmi kandidátky okolo J. Tinku a S. Magála.

Pán Matula vo svojich "podmienkach" okrem iného uviedol aj nasledovné:

"Každý kandidát na STAROSTU bude mať vlastný status, kde budú môcť jeho odpovede obyvatelia komentovať a kde bude môcť odpovedať na otázky ľudí k daným otázkam.  Nie je…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 15, 2014 o 4:26pm — Žiadne komentáre

Môže byť aj dotácia 280 tisíc a aj kompletná škola?

Podľa mňa môže, len už by to niektorí musel chcieť viac, než ako chcú niečo iné.

V podstate ihneď po tom, ako som bol zhodou okolností vtiahnutý do sporu medzi pánom S. Magálom a subjektami okolo neho na jednej strane a skupinou obyvateľov z obce Ch. Grob časť Čierna Voda vrátane zastupujúcej starostky Mgr. Jonášovej na strane druhej, resp. hneď po neuskutočnenom rokovaní OcZ obce Ch. Grob dňa 4.8. 2014 som preto dňa 19.8. 2014 oslovil Ministerstvo školstva SR (MŠ SR)…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 13, 2014 o 11:00pm — Žiadne komentáre

Už je to tu opäť! Ako ozvena.

Blížia sa komunálne voľby a tak sa opäť celá dedina bude zaoberať fabuláciami nejakých Sládkov alebo iných nickov, pod ktorými píše pán Magál alebo nejaký ním zmanipulovaný jedinec ľudský.

Aby sme nezabíjali čas, tak iba zhodnotíme investíciu do kúpy tohto portálu a uvedieme v rámci reakcie na Sládka nasledovné fakty:

1.

Téma Nicka Sládka z Anonymky o údajnom nezaplatení obci za jazdecko - hospodársky areál (nenapísal také drobné detaily kedy a kým, ako v prípade iných…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 13, 2014 o 3:40pm — Žiadne komentáre

Verejná výzva pre P. Matulu na vysvetlenie obvinení.

Vážený pán Mgr. Peter Matula, kandidát na post primátora mesta Turčianske Teplice a správca uzavretej FB skupiny Obec Chorvátsky Grob.

Vo Vašej "pseudo - demokratickej" ankete o mojom opätovnom zaradení do Vami spravovanej FB skupiny Obec Chorvátsky Grob ste okrem otázky na ostatných členov skupiny uviedli okrem iného aj nasledovné verejné tvrdenie:

Len pripomeniem, že zo skupiny som ho vylúčil po viacerých upozorneniach…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 12, 2014 o 8:30pm — Žiadne komentáre

Otázky pre pána Ferdinanda Turiniča.

Pozdravujem Vás pán Turinič.

Obraciam sa na Vás ako Váš chlebodarca (tvrdí to o mne a o Vás nejaká Magálova Betka, ale kráľovná to podľa mňa nebude) s dvomi otázkami k obsahu listu, ktorý bol obyvateľom obce Ch. Grob vložený do poštových schránok, resp. čiastočne aj k obsahu Vašich odpovedí na otázku pána Matulu, na ktoré ste odpovedali na FB Obec Chorvátsky Grob.

Prvou je otázka, či ste naozaj presvedčený o tom, že neexistuje rozumná alternatíva…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 11, 2014 o 10:00pm — Žiadne komentáre

Členom skupiny P. Matulu (FB Obec Chorvátsky Grob) Š. Sládeček nechce byť.

Už som informoval návštevníkov www.chorvatania.sk v článku "Bojazlivý chrapúň", manipulátor a klamár." o tom, že už nechcem byť členom jeho uzavretej skupiny, aj keď sa volá "Obec Chorvátsky Grob".

Pre istotu som sa pokúsil informovať aj pána Matulu cez správu na jeho FB konte. Zistil som však, že odoslanie mojej správy na…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 11, 2014 o 8:42pm — Žiadne komentáre

Plnenie sľubov P. Matulu v praxi - sľub 1.

Tento príspevok je súčasťou môjho konania v záujme toho, aby mali manipulátori a klamári menšiu šancu dostať sa na verejnú funkciu a potom z nej opakovane škodiť ľuďom a aj záujmom verejnosti.

Prvý sľub alebo záväzok pána Matulu z jeho predvolebného programu znie:

1.

Práca pre ľudí. Získanie investorov, ktorí by pri priniesli ľuďom prácu. Zlepšenie podnikateľského prostredia v meste tak, aby sa malým a stredným podnikateľom darilo a…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 11, 2014 o 3:42pm — Žiadne komentáre

"Bojazlivý chrapúň", manipulátor a klamár.

Takto som bol nútený rozšíriť "arzenál" označení bývalého prednostu OÚ obce Chorvátsky Grob po jeho manipulatívnom konaní v podstate od začiatku kauzy "Výstavba kontajnerovej školy na ihrisku v časti Čierna Voda." Je to doplnenie základu arzenálu "bojazlivý chrapúň", ktorý som použil v článku "Pán Matula je bojazlivý chrapúň".

Pán Peter Matula uverejnil dňa 10.10. 2014 o cca…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 11, 2014 o 2:21pm — Žiadne komentáre

Užívanie ihriska v časti Čierna Voda je už na súde!

Ale nedala to na súd obce Chorvátsky Grob, ako to v jednom článku tu na www.chorvatania.sk ; radil jeden laický právnik, ale to tam dal ten druhý účastník údajného sporu, ako som to popisoval v inom článku ja - druhý laický právnik.

Včera mi z prostredia Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob prišiel tak trošku uštipačný email, ktorý obsahoval aj dva súbory, a to

  • scan žaloby občianskeho združenia Elán so…
Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 9, 2014 o 1:32pm — Žiadne komentáre

Uživilo by sa niečo ako trhovisko na Čiernej Vode?

Takúto otázku položil na FB stránke Obec Chorvátsky Grob pán Marián Tomasik, ktorého zaujímal názor obyvateľov obce na takýto nápad.

Zároveň k tomu priložil niekoľko obrázkov, resp. ukážok riešenia a výzorov tržníc v rôznych miestach Slovenska, a to napr.  Obrazok_nejakej_trznice.jpeg, alebo…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 7, 2014 o 10:51pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby