CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Blog používateľa Štefan Sládeček – Február 2016 archív (5)

Zákony platia pre všetkých a neznalosť zákona neospravedlňuje!

Dokonca nie je ospravedlniteľná ani nesprávna interpretácia zákonných ustanovení, pričom je úplne jedno, či ide iba o neznalosť, nevedomosť, resp. účelovo nesprávnu interpretácia ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len "Zákon o obecnom zriadení"), ktorá je v prípade JUDr. Velčeka zachytená aj na zázname zo zasadnutia OcZ obce Ch. Grob zo dňa 16.2. 2016 (…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 28, 2016 o 9:30pm — Žiadne komentáre

Aj toto konkrétne trápi obyvateľov PH-2 v časti Čierna Voda.

V ostatných dňoch sa na FB Chorvátsky Grob – občianska komunita objavilo viacero článkov k problémom, s ktorými sa borí jednak vedenie obce Ch. Grob, ale ich neriešenie komplikuje život aj mnohým obyvateľom obce.

V rámci diskusie ku dvom príspevkom (jeden bol ku zmienke o riešení prekládky 150 mm vodovodného potrubia a druhý ku príspevku R. Kaffana ohľadne projektu ZŠ s MŠ) som sa dostal do názorovej výmeny s pánom Petrom Hanušiakom.

Po zopár konfrontačných výmenách…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 24, 2016 o 2:00pm — Žiadne komentáre

Aké problémy trápia obyvateľov obce Chorvátsky Grob?

Priebeh zasadnutia OcZ obce Ch. Grob dňa 16.2. 2016 vyvolal na FB stránke Chorvátsky Grob - občianska komunita viacero diskusií medzi obyvateľmi obce, v rámci ktorých zaznela okrem iného aj pripomienka, že by bolo zaujímavé vymedziť problémy, ktoré trápia obyvateľov obce Ch. Grob. Zároveň bolo uvedené, že priestor na FB nie je pre takéto niečo veľmi vhodný.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 20, 2016 o 11:30pm — Žiadne komentáre

Ako to je so zásadnou tabuľkou Ing. Bellu.

Pravdepodobne z dôvodu priebehu a/alebo na základe informácií zo záznamu zo zasadnutia OcZ obce Ch. Grob sa na FB stránke Chorvátsky Grob - občianska komunita objavila úvaha pána Roberta Kafana o tom, že podľa neho by mali rodičia školopovinných detí zbystriť…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 20, 2016 o 8:30pm — Žiadne komentáre

Pre správne rozhodnutia treba mať objektívne informácie.

Tento článok začnem konštatovaním zo záveru iného môjho článku "Informácie k problematike kanalizačnej prípojky pre ZŠ s MŠ" z 19.1. 2016:

V závere si dovolím vysloviť presvedčenie, že sa v blízkej dobe…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2016 o 10:02pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby