CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Máj 2016 blogové príspevky (6)

Verejná výzva na plnenie Uznesenia č. 135/2016.

V tomto článku krátko popíšem pokračovanie vo vyhodnotení rôznych udalostí od začiatku mája 2016 "zo života" obce Ch. Grob, ktorým je Verejná výzva na plnenie Uznesenia č. 135/2016, adresovaná na Rada Benčíka ako na starostu obce Ch. Grob.

Dnes bol odoslaný emailom na starostu a aj na všetkých poslancov OcZ…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Máj 28, 2016 o 9:00pm — Žiadne komentáre

Verejná výzva na verejné prerokovanie rozporov.

Po vyhodnotení rôznych udalostí od začiatku mája 2016 "zo života" obce Ch. Grob, ale najmä po dlhodobo prezentovanom nepravdivom obsahu správy "Informácia o škole a odvolaní sa voči predbežnému opatreniu súdu", uverejnenej viac než dva týždne ako "hlavná správa obce" na jej oficiálnej web stránke obce som po vyhodnotení…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Máj 27, 2016 o 6:00pm — Žiadne komentáre

Je uznesenie o výstavbe ZŠ v lokalite PROMCEN naozaj pre obec nevýhodné?

Starosta obce Ch. Grob Rado Benčík sa na základe niečoho domnieva, že rozhodnutie 7 z 11 poslancov o zmene uznesenia č. 131/2015 o prioritnej výstavbe ZŠ v lokalite PROMCEN na základe platných stavebných povolení a zákona o verejnom obstarávaní je pre obec zjavne nevýhodné.

Ja ako štatutár MCST, a.s. zatiaľ iba na komunitnom webe www.chorvatania.sk vyjadrujem zásadné stanovisko MCST, a.s., že rozhodnutie 7 z 11 poslancov OcZ obce Ch.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Máj 21, 2016 o 6:30pm — Žiadne komentáre

Vysvetlenie toho, čo mala obec vykonať vo veci zámeny pozemkov s SPF.

Rozhodol som sa popísať svoj názor na situáciu okolo problematiky, súvisiacej so zámenou pozemkov pre ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN s SPF. Urobil som to aj napriek tomu, že podľa môjho názoru to zrejme opäť niekto zhodnotí, že je to len názor "nikoho", resp. že to nie je ten názor, ktorý si chcel "niekto" prečítať.

1.  Rekapitulácia východísk pre posudzovanie problematiky zámeny pozemkov SPF.

1.1.  

V Uznesení OcZ č. 150/2014 zo 17.10. 2014 je v časti…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Máj 14, 2016 o 9:00pm — Žiadne komentáre

Pokračovaniu v procese zámeny pozemkov s SPF bráni iba úzke vedenie obce.

Od určitej doby je so železnou pravidelnosťou otváraná otázka ceny, koľko bude obec Ch. Grob stáť pozemok, resp. pozemky pre areál ZŠ s MŠ, ktorý má obec na základe Uznesenia OcZ obce Ch. Grob č. 150/2014 v prenájme až do doby, kým budú dotknuté pozemky zamenené so Slovenským pozemkovým fondom (SPF).  Deje sa to niekedy od záveru leta 2015, kedy začal starosta obce Ch. Grob pri používaní rôzneho druhu argumentov spochybňovať možnosť takejto zámeny.

Keď som uverejnil článok …

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Máj 13, 2016 o 1:00am — Žiadne komentáre

Skutkový stav s prevodom práv a povinností stavebníka ku ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN.

Od 1.12. 2015 až doteraz sa MCST, a.s. v otázke výstavby ZŠ s MŠ neangažovala, lebo obec Ch. Grob sa v tom dni na zasadnutí OcZ rozhodla realizovať stavbu ZŠ s MŠ inde.

Dňa 9.5. 2016 mi bola od starostu poslaná SMS, že sa mám zúčastniť stretnutia v utorok 10.5. 2016 o 16:30 hod. s poslancami, starostom a Starland Holding, a.s., aby sme hľadali riešenie situácie po vydanom predbežnom opatrení. Toto avizované stretnutie bolo nakoniec starostom zrušené pre nezáujem poslancov a až na OcZ…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Máj 11, 2016 o 4:30pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby